Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

A Vivalle Group Hungary Bt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei
Vivalle Group Hungary Bt. (továbbiakban VGH Bt.)
1111 Budapest, Bercsényi utca 12.
+36 70 70 27 517
info@vivale-group.eu

2. A kezelt adatok
Az Igénybe Vevő által megadott személyes adatok közül a VGH Bt. csak azokat az információkat használja fel, amelyek az Igénybe Vevő azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a LogIQrooms szolgáltatásairól, akciós ajánlatairól valamint hivatalos értesítéseiről. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám az időpontfoglaláshoz legalább név, e-mail cím és telefonszám szükséges.

3. Az adatkezelés célja
Az Igénybe Vevőről a VGH Bt. által nyilvántartott adatok, a VGH Bt. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak az Igénybe Vevő és VGH Bt. között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, hírlevél küldése, illetve az Igénybe Vevőkkel való kapcsolattartás. Az adatkezelés célja speciális esetben lehet az Igénybe Vevő által megrendelt utalvány elkészítése is, illetve nyereményjétékban való részvételhez szükséges azonosítás.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Igénybe Vevő önkéntes hozzájárulása, melyet e-mail címének megadásával, vagy az időpontfoglalás alkalmával ad meg VGH Bt.számára

5. Az adatkezelés időtartama
Az Igénybe Vevő által megadott adatokat VGH Bt. addig őrzi, amíg azok törlését Igénybe Vevő nem kéri. A látogatottsági statisztikákat VGH Bt.1 év után csupán aggregát formában tárolja.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre
Az adatokhoz VGH Bt. minden munkatársa hozzáférhet az Igénybe Vevőkkel történő kapcsolattartás érdekében. Amennyiben Igénybe Vevő valamely Termék kedvezményes megvásárlására feljogosító utalványt vásárol, úgy az utalványt előállító cég is hozzájut a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokhoz.

7. Az Igénybe Vevő jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése
Igénybe Vevő bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni. Amennyiben ehhez segítséget kér, a LogIQrooms ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Igénybe Vevő bármikor kérheti adatai törlését, vagy zárolását. VGH Bt.az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Igénybe Vevőt értesíti.

8. Jogorvoslati lehetőségek
VGH Bt. arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) (”Hatóság”) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

9. Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:
- a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

10. Anonim látogató-azonosítók
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de az időpontfoglalás funkció hibamentes működése nem garantált, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.